« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਜਗ ਤੇ

ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਰੁਹਾਨੀ ਰਾਗ ਬਿਨਾ ||
ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਰਸ ਹਰਿਨਾਮ ਬਿਨਾ ||
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂ ਰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ||
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮੈ ਮੂਰਖ ਭਿਆ, ਨਾ ਰਾਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਸ ਆਏ ||
………..ਪਰਮ ਲੌਅ

Secret of God

Secret to be a Godhead
हर कतरा-ऐ-आब में रवानगी है,
ज़र से उठ कर गुलाब होने की,
हर ईनसां पे ईनायत है,
बुलंद-ऐ-ईमान होकर, खुदा हो जाने की।
…………… परम लौ

Har Katraye aab me ravangi hai,
zar se uth kar, gulaab ho jane ki.
Har insaan pe inaayat hai,
bulendi-e-imaan hokar, khuda ho janey ki.

……………..Param Lowe
( 19th june, 2009 at 12:49 pm IST )

ھار کتراےع-آب مع رطانگی ھای،
زر سع ئت کر، گئلاب ھہ جانع کی،
ھر ینسان پع ینااےت ھای،
بئلعند-ع-یماان ھہکر، کھئدا ھہجانع کی
…….. پرم لائی

Lord of Earth brings vibrating invitation for World Peace

Lord of Earth, Mahadeva Shivshankra brings vibrating invitation for World Peace.
!! NIRVANA !!
FATHER OF FATHER, I AM, I AM
SON OF SON, I AM, I AM
LIGHT OF SUN, I AM, I AM
LIFE OF SEED, I AM, I AM
SEED OF LIFE, I AM, I AM
I AM, NOT I AM
I AM THEE, I AM THEE
THOU ART ME, THOU ART ME
………….Param Lowe

SHIVOHAM ……SHIVOHAM……..SHIVASAROOPA………SHIVOHAM
Watch this video here below Continue reading “Lord of Earth brings vibrating invitation for World Peace”

Vision Blurred : Cow urine as soft drink

So, the world has changed! but we have to watch the path we are running on. Are we carrying clear vision or its blurred one? Here is the story I stumbled upon. At first, I thought it as one of the gimmick journalism news item.

Does your Pepsi lack pep? Is your Coke not the real thing? India’s Hindu nationalist movement apparently has the answer: a new soft drink made from cow urine.

The bovine brew is in the final stages of development by the Cow Protection Department of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), India’s biggest and oldest Hindu nationalist group, according to the man who makes it. Continue reading “Vision Blurred : Cow urine as soft drink”

Blissfull Joy आनन्द प्रसाद ਅਂਨਦਪ੍ਰਸਾਦ

ਖੇਡ ਖੇਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਖੇਡੇ ਮਨ ਦਿਆਂ ਖੇਡਾਂ|
ਨਾ ਜੀਤੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਅਂਨਦਪ੍ਰਸਾਦ||

खेल खेले खिलाडी, खेले आनन्दमन के खेल,
ना जीते, ना हारे, बांटे आनन्द प्रसाद॥

Blissfull Joy !!
The Lord of joy play games of joy,
simple game to amuse his devotee,
no win, no loss, just gives joy and joy,
so beautiful is His tender face,
He is a face of joy and happiness,
the lovely Lord plays, game of joy..
……………Param Lowe

26th January Republic day of India

Today is 26th January, 2009 and whole of India is celebrating 60th (sixtieth) Republic day. Our national anthem Jan Gann Mann (Hindi : जन गण मन)

Here is a video made by Bharatbala productions (ten years back),I have edited it to a smaller clip version. This clip features Indian national anthem with musical notes and lyrics in Hindi language.
Watch video of Indian national anthem Jan Gan Man (pronounce as : Jann Gann Mann)


Great Escape : video of US Airways Plane Crash in Hudson River

January 15, 2009 · A US regional Airways plane crash landed into the frigid cold waters of Hudson River on Thursday afternoon. There were more than 150 passengers onboard.

January 15, 2009 · A US regional Airways plane crash landed into the frigid cold waters of Hudson River on Thursday afternoon. There were more than 150 passengers on board. All the passengers were safely rescued by boats. All passengers were reported to be safe. There are reports that some passengers are under treatment for hypothermia.
Click on image for bigger size
15th Jan 2009 Hudson river plane crash

Here are some videos of this great escape.
Video 1 : MSNBC TV Breaking news
Continue reading “Great Escape : video of US Airways Plane Crash in Hudson River”

Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia

UPDATE at 16:15 IST
I am uploading the evidence video (see at bottom) to YouTube and as it would take at least 45 minutes to upload 20 mb video (64kbps-Airtel, will change ISP or upgrade speed), I took a break and was watching news on IBN7. Breaking News flashed on scroll bar, a 6.5 on Richter scale Earthquake in Andaman Islands. The Andaman Islands were also included on high alert list, when I released the 48 hour long Earthquake Alert on 7th August, 2008. There was no report of any loss of life, as this post is being published here.

Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia
Nature confirmed my Sixth Sense even this time!
This time the time frame of 48 hours was quite accurate.I have predicted Sichuan Quake and had given an ALERT on 7th August at 9pm IST (Read Continue reading “Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia”